Ochrona danych

1. Prywatność na pierwszy rzut oka

Informacje ogólne

Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych wymienionym pod tym tekstem.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony. Ich dane kontaktowe można znaleźć w nadruku tej strony internetowej.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy je nam przekazujesz. Mogą to być np. dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy godzina wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego działania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce, jeśli masz dodatkowe pytania na temat ochrony danych. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Masz również prawo, w określonych okolicznościach, zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w części „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zwykle anonimowa; zachowanie podczas surfowania nie może być powiązane z tobą. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Możesz sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Cię w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Prywatność

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Jeśli korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to się dzieje.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca odpowiedzialnego organu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Andrzeja Zenkera
Rotahornweg 13
06188 Landsberg

Telefon: 034604 928676
E-mail: [email protected]

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać już wyrażoną zgodę. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednią podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, których to dotyczy, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (Sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli wyrazisz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO osoby poszkodowane mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, ta witryna używa protokołu SSL lub. Szyfrowanie TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawa przysługuje Państwu prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych na stronie w każdej chwili. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce, jeśli masz dodatkowe pytania na temat danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania badania masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych nastąpiło/działa niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli sprzeciwisz się zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO, należy zachować równowagę między Twoimi interesami a naszymi. Dopóki nie jest jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z przyczyn przetwarzane są ważne interesy publiczne Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec promocyjnych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy witryn wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niezamówionych reklam, takich jak wiadomości e-mail ze spamem.

3. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

ciasteczka

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez Ciebie. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, których Państwo potrzebują (np. funkcja koszyka), są ustawiane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO zapisane. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika w Internecie) są przechowywane, są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są zbierane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, zostaną przez nas zapisane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym opiera się zatem wyłącznie na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę możesz w każdej chwili odwołać. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które miały miejsce do momentu cofnięcia zgody.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

funkcja komentowania na tej stronie

W przypadku funkcji komentowania na tej stronie, oprócz Twojego komentarza, będą przechowywane informacje o czasie utworzenia komentarza, Twój adres e-mail oraz, jeśli nie publikujesz anonimowo, wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentowania zapisuje adresy IP użytkowników, którzy piszą komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na naszej stronie przed ich aktywacją, potrzebujemy tych danych, aby móc podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszeń prawa, takich jak obelgi lub propaganda.

Subskrybuj komentarze

Jako użytkownik serwisu możesz subskrybować komentarze po rejestracji. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, aby potwierdzić, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail. Możesz zrezygnować z tej funkcji w dowolnym momencie, klikając link w wiadomościach informacyjnych. W takim przypadku dane wprowadzone podczas zapisywania się na komentarze zostaną usunięte; jeśli przesłałeś nam te dane w innych celach i gdzie indziej (np. subskrypcja newslettera), pozostaną one z nami.

Czas przechowywania komentarzy

Komentarze i związane z nimi dane (np. adres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie internetowej, dopóki komentowana treść nie zostanie całkowicie usunięta lub komentarze muszą zostać usunięte ze względów prawnych (np. obraźliwe komentarze).

podstawa prawna

Komentarze są przechowywane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać każdą wyrażoną zgodę. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail do nas. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

4. Media społecznościowe

Udostępniaj treści za pomocą wtyczek (Facebook, Google+1, Twitter i spółka)

Treści na naszych stronach mogą być udostępniane w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub Google+, zgodnie z przepisami o ochronie danych. Ta strona korzysta w tym celu z narzędzia eRecht24 Safe Sharing Tool . To narzędzie nawiązuje bezpośredni kontakt między sieciami a użytkownikami tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie klika jeden z tych przycisków. Kliknięcie przycisku oznacza zgodę w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. RODO. Zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość.

Narzędzie to nie przekazuje automatycznie danych użytkownika operatorom tych platform. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w jednej z sieci społecznościowych, podczas korzystania z przycisków społecznościowych Facebook, Google+1, Twitter & Co. pojawia się okno informacyjne, w którym użytkownik może potwierdzić tekst przed jego wysłaniem.

Nasi użytkownicy mogą udostępniać zawartość tej strony w sieciach społecznościowych zgodnie z przepisami o ochronie danych bez tworzenia przez operatorów sieci pełnych profili surfowania.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

W przypadku reCAPTCHA należy sprawdzić, czy wprowadzanie danych na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) jest dokonywane przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę internetową. W celu analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, długość pobytu osoby odwiedzającej witrynę na stronie lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o przeprowadzaniu analizy.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami i automatycznym szpiegowaniem oraz przed SPAMEM.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android html .

6. Biuletyny

dane biuletynu

Jeżeli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletyn . Dalsze dane nie są gromadzone lub zbierane tylko na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracji do newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład poprzez link „rezygnacja z subskrypcji” w newsletterze. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane, które zapisałeś u nas w celu subskrypcji newslettera będą przez nas przechowywane do czasu rezygnacji z newslettera i usunięte po rezygnacji z newslettera. Dane przechowywane przez nas w innych celach pozostają nienaruszone.

kliknij wskazówkę

Ta strona internetowa wykorzystuje Klick-Tipp do wysyłania biuletynów. Usługodawcą jest KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd’s Bush Road, Londyn W6 7NJ, Wielka Brytania.

Klick-Tipp to usługa, za pomocą której można między innymi organizować i analizować wysyłanie biuletynów. Dane, które podajesz w celu zapisania się do newslettera będą przechowywane na serwerach Klick-Tipp.

Analiza danych za pomocą końcówki kliknięcia

Jeśli wysyłamy biuletyny za pomocą Klick-Tipp, możemy ustalić, czy wiadomość z biuletynem została otwarta i które linki, jeśli w ogóle, zostały kliknięte.

Klick-Tipp umożliwia nam również podział odbiorców newslettera na różne kategorie (tzw. tagowanie). Odbiorców newslettera można podzielić według płci, osobistych preferencji (np. wegetarianin lub niewegetariański) lub relacji z klientem (np. klient lub potencjalny klient). W ten sposób biuletyny można lepiej dostosować do odpowiednich grup docelowych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.klick-tipp.com i https://www.klick-tipp.com/manual .

Jeśli nie chcesz analizować przez Klick-Tipp, musisz zrezygnować z subskrypcji biuletynu. W tym celu w każdej wiadomości newslettera zamieszczamy odpowiedni link. Możesz również zrezygnować z otrzymywania newslettera bezpośrednio na stronie.

podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili możesz odwołać tę zgodę. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

czas przechowywania

Dane, które przechowujesz u nas w celu zapisania się do newslettera, będą przez nas przechowywane do czasu rezygnacji z newslettera i zostaną usunięte zarówno z naszych serwerów, jak i z serwerów Klick-Tipp po rezygnacji z newslettera. Dane przechowywane przez nas w innych celach pozostają nienaruszone.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Klick-Tipp pod adresem: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerklaerung .

Zawarcie umowy na realizację zamówienia

Zawarliśmy z Klick-Tipp umowę na realizację zamówienia, w której zobowiązujemy Klick-Tipp do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube ze zwiększoną prywatnością

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek z serwisu YouTube. Operatorem witryny jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube ten tryb oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę, zanim obejrzą wideo. Rozszerzony tryb ochrony danych niekoniecznie wyklucza jednak przekazywanie danych partnerom YouTube. W ten sposób YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick, niezależnie od tego, czy oglądasz film.

Gdy tylko uruchomisz wideo YouTube na naszej stronie internetowej, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto YouTube może zapisywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu końcowym po uruchomieniu filmu. Za pomocą tych plików cookie YouTube może otrzymywać informacje o odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa. Cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do momentu ich skasowania.

W razie potrzeby po uruchomieniu filmu na YouTube mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności w YouTube, zapoznaj się z ich polityką prywatności pod adresem: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube .

Czcionki internetowe Google

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych udostępnianych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać tekst i czcionki.

W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa była dostępna z Twojego adresu IP. Czcionki Google Web Fonts są używane w celu jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, na Twoim komputerze zostanie użyta standardowa czcionka.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/ .

Czcionki internetowe Adobe Typekit

Nasza witryna internetowa wykorzystuje tak zwane czcionki internetowe firmy Adobe Typekit w celu jednolitego wyświetlania niektórych czcionek. Dostawcą jest Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Gdy odwiedzasz naszą stronę, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki bezpośrednio od Adobe, aby móc poprawnie wyświetlać je na Twoim urządzeniu końcowym. Twoja przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami Adobe w USA. Daje to Adobe wiedzę, że nasza strona internetowa była dostępna za pośrednictwem Twojego adresu IP. Według Adobe podczas dostarczania czcionek nie są przechowywane żadne pliki cookie.

Firma Adobe posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Tarcza Prywatności to umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską, której celem jest zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html .

Korzystanie z czcionek internetowych Adobe Typekit jest wymagane w celu zapewnienia jednolitego kroju czcionki na naszej stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Adobe Typekit można znaleźć pod adresem: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html .

Politykę prywatności Adobe można znaleźć pod adresem: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

mapy Google

Ta witryna korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Mapy Google są wykorzystywane w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz ułatwienia odnalezienia wskazanych przez nas miejsc na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

8. Marketing online i programy partnerskie

Program partnerski Amazon

Operatorzy witryn uczestniczą w programie partnerskim Amazon EU. Reklamy Amazon i linki do strony Amazon.de są zintegrowane z naszą stroną internetową, na której możemy zarabiać pieniądze poprzez zwrot kosztów reklamy. Amazon używa plików cookie, aby móc śledzić pochodzenie zamówień. Dzięki temu Amazon może rozpoznać, że kliknąłeś link partnerski na naszej stronie internetowej.

„Amazon cookies” są przechowywane na podstawie Art. 6 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma w tym uzasadniony interes, ponieważ wysokość jego wynagrodzenia partnerskiego można określić tylko za pomocą plików cookie.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Amazon wykorzystuje dane, zapoznaj się z polityką prywatności Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401 .