varning

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi enligt § 7 Abs.1 TMG ansvarar för sitt eget innehåll på dessa sidor enligt allmänna lagar. Enligt 8 till 10 §§ TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad tredjepartsinformation eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då kännedom om ett specifikt lagöverträdelse är känt. Så snart vi blir medvetna om några brott mot lagen kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser, vars innehåll vi inte har något inflytande på. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll kunde inte kännas igen vid tidpunkten för länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis på ett intrång. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsens operatörer omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Duplicering, redigering, distribution och all form av utnyttjande utanför upphovsrättens gränser kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören, respekteras tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part markeras som sådant. Skulle du ändå bli medveten om ett upphovsrättsintrång ber vi dig att informera oss om detta. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Inga garantier och resultatprognoser

Genom att använda denna webbplats och mina tidigare erfarenheter, erkänner och samtycker du till att jag inte kan göra någon påverkan, löften, förslag, representationer eller garantier av något slag om dina framtida utsikter eller vinster. Du kommer inte automatiskt att tjäna några pengar genom att köpa produkter på denna webbplats. Eventuella vinst- eller inkomstexempel, såväl som möjliga resultat och effekter som kan uppstå från användningen av vår produkt är endast uppskattningar och dessa kan variera kraftigt. Det finns ingen garanti eller garanti från vår sida att du faktiskt kommer att uppnå de vinster, försäljningar eller resultat som anges i exemplen/uppskattningarna. Skulle du ändå förlita dig på de siffror som presenteras måste du acceptera att du står för hela risken och att jag inte kan ta något ansvar för dina handlingar & beslut. Det finns ingen garanti för att tidigare framgångar eller tidigare resultat kommer att resultera i vinst eller inkomst. Dessutom kan inga tidigare prestationer användas som en indikation på din framtida framgång eller resultaten av data, innehåll eller strategi. Eventuella anspråk eller utfästelser om inkomst eller vinst kan inte betraktas som ”genomsnittlig inkomst”.

JURIDISK MEDDELANDE OM EFFEKTERNA AV ROTPRODUKTER OCH BEHANDLINGAR !

Vi understryker härmed att vi inte kan och vill lova några läkande effekter med användningen av våra produkter och behandlingar. De nämnda verkningssätten är alla baserade på erfarenheter från praktisk användning. Dessa kan dock inte överföras till enskilda fall.

MEDICINSK ANSVARSFRISKRIVNING

Vi tar avstånd från alla helande uttalanden eller löften om helande! Våra produkter och applikationer tjänar allmänt välbefinnande och kan ha en stödjande effekt. Alla uttalanden är enligt lagen om läkemedelsreklam. Vi försäkrar dig inte om att någon av våra produkter/applikationer kommer att lindra eller eliminera sjukdomar. Detta skulle inte vara juridiskt tillåtet och inte heller allvarligt. Varje person är olika och reagerar väldigt olika individuellt. Det är därför omöjligt för oss att garantera en produkts individuella kompatibilitet. Diagnos och terapi av sjukdomar och andra fysiska störningar kräver behandling och/eller råd från läkare eller icke-läkare. Liksom all vetenskap är medicinen föremål för ständig utveckling. Forskning och klinisk erfarenhet utökar vår kunskap, särskilt när det gäller behandling och ansökningsformulär.

I den mån en applikation, dosering eller en specifik, möjligen i strid med våra avsikter, medicinsk eller näringsterapeutisk procedur nämns på susy.marketing-webbplatsen, kan ingen garanti ges. Varje användare måste avgöra, genom noggrann undersökning och, om nödvändigt, efter samråd med en specialist, om de givna rekommendationerna och riktvärdena är korrekta i hans specifika fall. All dosering, användning eller behandling sker på användarens egen risk